Facebook
Instagram
Pinterest
SYL Curvy Lingerie
Title
Ga naar de inhoud
COPYRIGHTS.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's,
handelsnaam (Syl Design), merknaam (SYL) en logo's , zijn eigendom van Syl Design B.V. en
worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel
eigendomsrecht.
De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die
toegang krijgen tot deze site.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen,
door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan
derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Syl Design B.V., behalve voor zover
strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.
Voor meer informatie:  bel 030 - 677 4011 of stuur een e-mail naar info@syldesign.nl
© copyright 2019 Syl Design B.V.
Terug naar de inhoud